Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SAS AB

SAS AB

SAS AB
Frösundaviks allè 1
19587 Stockholm

Hemsida:

www.sasgroup.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Teckningsperiod:

5 oktober 2020 - 19 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3 994 Mkr

Teckningskurs:

1,16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 september 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. Aktieägare erhåller nio (9) teckningsrätter per innehavd aktie. Varje teckningsrätt kommer att ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Denna företrädesemission är en del i ett helt paket av rekapitaliseringsåtgärder.

Uppdatering: Datum för företrädesemissionen har ändrats till 5-19 oktober 2020.

Uppdaterat: 2020-08-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss