Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rizzo Group AB

Rizzo Group AB

Rizzo Group AB
Linnégatan 89 C, plan 6
104 50 Stockholm

Hemsida:

www.rizzogroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rizzo Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken.

Rizzo Group AB hette tidigare Venue Retail Group AB. Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2016 - 17 maj 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

132 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2016

Värdering:

13,2 Mkr pre-money, exkl konvertibler.

Villkor:

Företrädesrätt 10:1. Varje aktie i Venue Retail Group berättigar till tio (10) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet är garanterad.

Samtidigt som denna företrädesemission genomgörs gör företaget även en emissin av preferensaktier till konvertibelinnehavarana.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss