Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rightbridge Ventures Group AB

Rightbridge Ventures Group AB

Rightbridge Ventures Group AB
Norrlandsgatan 24
111 43 Stockholm

Hemsida:

/www.rightbridge.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RightBridge Ventures förvärvar bolag inom e-sport, gaming och digital underhållning. Rightbridge Ventures Group AB hette tidigare Agilit Holding AB.

Teckningsperiod:

7 mars 2023 - 7 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

0,324 per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

50,53 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Grago Capital Ltd. och iCandy Interactive Ltd.

Post:

Övrigt:

I samband med emissionen upptar även RightBridge lån om 3 MSEK, varav 1 MSEK från största ägaren Abelco Investment Group AB samt 2 MSEK från fonden Exelity AB.

Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i emissionen till befintliga aktieägare och till Exelity. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 0,50 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget tillföras upp till cirka 13,97 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss