Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Resqunit AB

Resqunit AB

Resqunit AB
Grenseveien 13
4313 Sandnes, Norge

Hemsida:

www.resqunit.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Resqunit utvecklar och säljer fiskburar som fångar fisk på ett nytt sätt. De är uppkopplade och om de kommer bort flyter de upp till ytan.

Teckningsperiod:

12 september 2022 - 12 september 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,73 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

53,05 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till en grupp om fem nya och befintliga investerare.

Post:

Övrigt:

"Nyemissionen genomförs i syfte att på ett snabbt och effektivt sätt fullgöra de villkor som krävs för att Bolaget ska kunna uppta lån om totalt 7,50 MNOK från Innovasjon Norge och DNB. Lånet från Innovasjon Norge uppgår till 3,5 MNOK med en löptid om sju år och en effektiv ränta om 3,60 procent årligen. Lånet från DNB uppgår till 4 MNOK med en löptid om tre år och till en ränta om 4,95 procent årligen."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss