Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB
Ringvägen 100 E
118 60 Stockholm

Hemsida:

redwoodpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Redwood Pharmas fokus ligger på utvecklingen av behandlingar mot olika ögonsjukdomar.

Teckningsperiod:

25 januari 2021 - 8 februari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

34,2 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 januari 2021

Värdering:

111 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:13. En (1) befintlig aktie i bolaget ger n (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom garantiåtagande från Formue Nord Markedsneutral A/S.

Uppdaterat: 2021-01-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss