Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB
Ringvägen 100 E
118 60 Stockholm

Hemsida:

redwoodpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redwood Pharmas fokus ligger på utvecklingen av behandlingar mot olika ögonsjukdomar.

Teckningsperiod:

4 september 2019 - 23 september 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,5 Mkr

Teckningskurs:

7,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 september 2019

Värdering:

91,96 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8.

Post:

Övrigt:

Motivet för emissionen är främst att avveckla resterande del av den konvertibelfacilitet som funnits sedan 2018.

Uppdaterat: 2019-09-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss