Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB
Ringvägen 100 E
118 60 Stockholm

Hemsida:

redwoodpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Redwood Pharmas fokus ligger på utvecklingen av behandlingar mot olika ögonsjukdomar.

Teckningsperiod:

16 maj 2016 - 27 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,8 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

28,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

500 aktier, minimum 750 aktier.

Övrigt:

Redwood Pharma noteras på Aktietorget den 15 juni 2016.

80 % av emissionen är garanterad via emissionsgarantier och teckningsförbindelser.

Fem (5) aktier berättigar till fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kursen 10,35 kr under juni-augusti 2017. Kapitaltillskott vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna: 18,2 Mkr.

Redwood Pharma presenterar sig den 24 maj 2016 på Scandic Anglais i Stockholm.

Uppdaterat: 2016-05-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss