Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Reato Group AB

Reato Group AB

Reato Group AB
Grev Turegatan 21
114 38 Stockholm

Hemsida:

www.reatogroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Reato Group tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till First Hotels-kedjan. Reato Group AB hette tidigare Dome Energy AB. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Teckningsperiod:

21 mars 2013 - 21 mars 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 36,7 Mkr.

Villkor:

Riktad emission som tecknades av 7 investerare.

Post:

Övrigt:

Med varje aktie medföljde även en teckningsoption. Teckningsoptionerna löper till den 30 september 2014 och ger rätten att teckna en ny aktie för 3,40 kr, vilket vid full teckning tillför bolaget ytterligare 10,2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss