Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realholding.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Real Holding är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga.

Teckningsperiod:

1 februari 2016 - 19 februari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 januari 2016

Värdering:

40 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Real Holding noteras på First North den 11 mars 2016.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom externa investerare.

Uppdaterat: 2016-02-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss