Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB

Real Holding i Sverige AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realholding.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Real Holding är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga.

Teckningsperiod:

25 maj 2015 - 12 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

265 Mkr

Teckningskurs:

25 kr per preferensaktie

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 200 preferensaktier.

Övrigt:

Utdelning ska ske om 2 SEK per år med kvartalsvis utbetalning om 0,50 SEK per preferensaktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 8 procent baserat på en teckningskurs om 25 SEK. Inlösen kan ske på Bolagets begäran till 35 SEK.

Preferensaktieemissionen är garanterad till cirka 79 procent.

Efter emissionen listas aktierna på en MTF-marknadsplats, där vi antar att det blir First North.

Uppdatering: Emissionen tecknades bara till 14,4 %, resten fick garanten ta. Men den 30 juni meddelades att emissionen dras tillbaka.

Uppdaterat: 2015-06-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss