Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB
Nybrogatan 16
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.realfastigheter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Teckningsperiod:

31 januari 2022 - 31 januari 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljaren av fastighet i Smålandsstenar, Gislaveds kommun.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss