Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raytelligence AB

Raytelligence AB

Raytelligence AB
Linjegatan 3 D
302 50 Halmstad

Hemsida:

www.raytelligence.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Raytelligence erbjuder en sensor och en tjänst för att monitorera bl a hjärtslag, kroppsposition och rörelse. Riktar sig till hälsovårdssektorn, men ser även stor potential inom industriella applikationer.

Teckningsperiod:

18 maj 2022 - 1 juni 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

20,45 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr per unit / 0,60 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 maj 2022

Värdering:

15,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt per en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje en (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 1,45 MSEK, motsvarande cirka 7,09 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 12,8 MSEK, motsvarande cirka 62,91 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Varje Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock lägst 0,07 SEK (kvotvärdet) och högst 1,25 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 april 2023 till och med den 27 april 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss