Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickbit eu AB

Quickbit eu AB

Quickbit eu AB
Birger Jarlsgatan 60 6tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

quickbit.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quickbit eu tillhandahåller lösningar för näthandlare så att deras kunder på enkelt och tryggt sätt kan hantera kryptovalutor, såsom Bitcoin och Etherum.

Teckningsperiod:

1 december 2017 - 15 december 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9,6 Mkr + 2,4 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr per unit / 2,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har inte teckningstiden kommunicerats, vi anger 1-15 december 2017 tillsvidare.

En (1) unit motsvarar två stycken (2) aktier och en stycken (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckningsoptionen ger rätt att under maj 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 kr.

Vid stort intresse för emissionen kan en övertilldelning på 2,4 Mkr användas. Grundemissionen på 9,6 Mkr är helt garanterad av FrontOffice Nordic AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss