Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB
Östermalmstorg 5, 1 tr
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.quartiersproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Teckningsperiod:

3 augusti 2018 - 3 augusti 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,95 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Bernhard von der Osten-Sacken. Betalning dels i form av apport av tomter och dels kontant.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss