Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QleanAir Holding AB

QleanAir Holding AB

QleanAir Holding AB
Torggatan 13
171 23 Solna

Hemsida:

www.qleanair.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

QleanAir Scandinavia utvecklar innovativa luftreningslösningar som främjar människors hälsa genom att kontrollera inomhusmiljön och luftkvaliteten. QleanAir Scandinavia finns i hela världen och produktportföljen består av nyckelfärdiga renrum, ett sortiment av luftrenare samt branschstandarden inom skydd mot passiv rökning.

Teckningsperiod:

3 december 2019 - 10 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

(300 Mkr + 45 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

16 december 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

531 Mkr pre-money och 594 Mkr post money (Erbjudandet består bara av befintliga aktier, men i samband med erbjudandet kommer en riktad kvittningsemission på 63 Mkr att göras)

Villkor:

Öppen för allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

10 aktier, minimum 250 aktier

Övrigt:

QleanAir noteras på First North den 12 december 2019.

Erbjudandet är på 300 Mkr + 45 Mkr i möjlig övertilldelning. Erbjudandet består av befintliga aktier som ägare säljer. Direkt efter erbjudandet kommer dock en riktad kvittningsemission på 63 Mkr att göras.

Uppdaterat: 2020-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss