Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Polyplank AB

Polyplank AB

Polyplank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Hemsida:

www.polyplank.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Teckningsperiod:

26 mars 2012 - 11 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 mars 2012

Värdering:

Pre-money 32 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10

Post:

Övrigt:

Sista dag för handel i Polyplanks aktie på NGM Equity är fredagen den 23 mars 2012. Första dag för handel på Aktietorget är måndag den 26 mars 2012.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängd till den 30 april 2012.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängd till den 11 maj 2012.

Uppdaterat: 2012-05-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss