Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Plejd AB

Plejd AB

Plejd AB
Drottninggatan 29
411 14 Göteborg

Hemsida:

plejd.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Plejd utvecklar kontrollsystem för ljus, värme, ljud och bild. Den huvudsakliga marknaden är idag superyachter.

Teckningsperiod:

9 februari 2018 - 9 februari 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

46 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission, riktad till ägarna av Pluspole AB

Post:

Övrigt:

Beslut om emission tas på stämman.

I samband med denna emisison gör Plejd även en emission riktad till Schneider Electric.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss