Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PiezoMotor Uppsala AB

PiezoMotor Uppsala AB

PiezoMotor Uppsala AB
Stålgatan 14
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.piezomotor.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PiezoMotor är en utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material.

Teckningsperiod:

24 januari 2018 - 24 januari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

53,55 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

363,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, tecknad av fonderna Swedbank Robur Microcap och Handelsbanken Microcap.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss