Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB
Valhallavägen 79
114 28 Stockholm

Hemsida:

phoenixbiopower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Teckningsperiod:

8 mars 2021 - 22 mars 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

14,84 Mkr + 8,51 Mkr

Teckningskurs:

10,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

148,36 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Förutom företrädesemissionen på 14,84 Mkr så kan en övertilldelning på 8,51 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss