Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower AB
Valhallavägen 79
114 28 Stockholm

Hemsida:

phoenixbiopower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Teckningsperiod:

9 oktober 2019 - 23 oktober 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12,18 Mkr

Teckningskurs:

7,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 oktober 2019

Värdering:

97,41 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund är det bara sagt att emissionen ska vara i oktober 2019, 9-23 oktober är bara en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss