Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

25 maj 2010 - 8 juni 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,8 Mkr

Teckningskurs:

2,25 Mkr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 25,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

PharmaLundensis planerar en notering på Aktietorget den 6 juli 2010. PharmaLundensis har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om total 1 832 000 SEK.

Uppdaterat: 2010-05-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss