Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

4 april 2018 - 20 april 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,1 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 mars 2018

Värdering:

70,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Varje befintlig aktie i PharmaLundensis berättigar till erhållande av en (1) teckningsträtt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss