Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

20 februari 2017 - 10 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,9 Mkr

Teckningskurs:

18 kr per unit / 6 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 februari 2017

Värdering:

113 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:38. Trettioåtta (38) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna en (1) unit.

Post:

Övrigt:

Varje unit består av 3 nya aktier och 1 teckningsoption serie 2017/2020.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs ytterligare 2 967 852 kronor.

Uppdaterat: 2017-02-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss