Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

10 september 2012 - 21 september 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Fem bankdagar efter avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 73,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

500 aktier, dvs 2500 kr.

Övrigt:

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall kommer att teckna aktier för 250 000 kronor, vilket motsvarar fem procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2012-09-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss