Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB
Ekeby bruk
752 75 Uppsala

Hemsida:

www.pharmacolog.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pharmacolog är ett medtech-företag som fokuserar på kvalitetssäkring vid administrering av mediciner.

Teckningsperiod:

29 juni 2020 - 30 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,12 Mkr

Teckningskurs:

10,80 kr per unit / 5,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

53,59 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via en accelererad book building-process anordnad av Mangold.

Post:

Övrigt:

Emissionen på ca 15 Mkr inleddes efter att marknaden stängt den 29 juni 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 30 juni.

Det som erbjuds är units bestående av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Uppdatering: Pharmacolog fick in 15,1 Mkr till 5,40 kr per aktie (10,80 kr per unit). Emissionen blev klar först 1 timme efter att marknaden öppnat.

Uppdaterat: 2020-06-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss