Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB
Ekeby bruk
752 75 Uppsala

Hemsida:

www.pharmacolog.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Pharmacolog är ett medtech-företag som fokuserar på kvalitetssäkring vid administrering av mediciner.

Teckningsperiod:

27 september 2017 - 13 oktober 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,6 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 september 2017

Värdering:

19,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En befintlig aktie ger en teckningsrätt. Det krävs en teckningsrätt för att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till omkring 83 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Uppdaterat: 2017-09-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss