Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB
Ekeby bruk
752 75 Uppsala

Hemsida:

www.pharmacolog.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Pharmacolog är ett medtech-företag som fokuserar på kvalitetssäkring vid administrering av mediciner.

Teckningsperiod:

4 april 2016 - 22 april 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,3 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 mars 2016

Värdering:

14,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje aktie ger en teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-04-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss