Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 15 december 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,4 Mkr

Teckningskurs:

1,09 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2020

Värdering:

178 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 3,7 MSEK, motsvarande ca 14,6 % av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2020-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss