Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB
Alfavägen 3
556 52 Jönköping

Hemsida:

pen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PEN Concept Group är en leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger mfl.

Teckningsperiod:

17 maj 2017 - 17 maj 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Tus Holding, som gör investeringen via sitt investeringsbolag Ningbo Tus- Yangmin.

Post:

Övrigt:

I början av april 2017 meddelade PEN Concept att Tus Holding ska investera 20 Mkr. Beslut om emissionen kan tas den 17 maj 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss