Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB
Stora nygatan 31
411 08 Göteborg

Hemsida:

pegrocoinvest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i, förvärvar och utvecklar mindre- och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Teckningsperiod:

7 mars 2023 - 7 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

720 Mkr

Teckningskurs:

17,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till JOOL Capital Partner AB som betalning för förvärv av flera verksamheter i JOOL Capital Partner AB.

Post:

Övrigt:

Aktieöverlåtelseavtal ingicks den 7 mars 2023, men sedan är det en del formalia som måste komma på plats innan affären officiellt är genomförd.

Parterna ser även över möjligheten att genomföra en notering av Pegrocos stamaktie under 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss