Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Teckningsperiod:

30 juni 2020 - 30 juni 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27,86 Mkr

Teckningskurs:

1,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

65,31 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Qingdao Photon Technology (QPT)

Post:

Övrigt:

QPT kommer efter genomförd transaktion att äga 29,9% av Parans.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss