Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OXE Marine AB

OXE Marine AB

OXE Marine AB
Metallgatan 19 A
262 72 Ängelholm

Hemsida:

www.oxemarine.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OXE Marine har utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna, framtagen för att ersätta de väletablerade bensinutombordarna. OXE Marine AB hette tidigare Cimco Marine AB.

Teckningsperiod:

20 mars 2019 - 3 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

103 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit / 1 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2019

Värdering:

29,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:2. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger sju (7) uniträtter och sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. 1 unit består av 3 aktier och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Emissionsplanerna presenterades den 28 januari 2019, exakta villkor och datum framgick dock inte, 15-30 februari är bara tillfälligt angivna, uppdateras när villkor presenteras.

Optionerna emitteras vederlagsfritt och kommer att ge rätt att teckna en ny aktie i Cimco till en teckningskurs om SEK 1,50 under en period om 14 dagar räknat från den dag som inträffar ca 6 månader efter tilldelning av Units i Erbjudandet.

Uppdatering: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande cirka 99 %.

Uppdaterat: 2019-03-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss