Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OssDsign AB

OssDsign AB

OssDsign AB
Virdings Allé 2
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.ossdsign.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Teckningsperiod:

3 november 2020 - 3 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65 Mkr

Teckningskurs:

14,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

260,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande. ABG Sundal Collier är sole global coordinator och joint bookrunner och Erik Penser Bank är joint bookrunner.

Post:

Övrigt:

OssDsign inledde efter att marknaden stängt den 3 november 2020 en emission på 55 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar den 4 november.

Emissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av Sirakoss, ett bolag specialiserat inom bengraftersättning.

Uppdatering: OssDsign fick in 65 Mkr till 14,70 kr per aktie i emissionen. Teckningskursen om 14,70 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2020.

Uppdaterat: 2020-11-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss