Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OssDsign AB

OssDsign AB

OssDsign AB
Virdings Allé 2
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.ossdsign.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Teckningsperiod:

3 maj 2019 - 17 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

151,3 Mkr + 22,7 Mkr

Teckningskurs:

27,50 kr

Likviddag:

23 maj 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

336 Mkr pre-money.

Villkor:

Erbjudandet öppet för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 200 aktier.

Övrigt:

OssDsign noteras på First North den 24 maj 2019.

I Erbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 111,6 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss