Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

29 oktober 2021 - 29 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Castellum.

Post:

Övrigt:

Varje Unit utgörs av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2024:II.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kr från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2024.

I samband med denna riktade emission gör Oscar Properties även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss