Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ortoma AB

Ortoma AB

Ortoma AB
Erik Dahlbergsgatan 11A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.ortoma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ortoma är en leverantör inom kirurgisk planering och navigation på den ortopediska marknaden

Teckningsperiod:

1 juni 2017 - 15 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

38 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2017

Värdering:

114 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av samma serie, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 38 Mkr och bolaget kan använda en övertilldelning på 10 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 33 procent genom teckningsåtaganden från ett antal större aktieägare och nyckelpersoner i Bolaget.

Uppdaterat: 2017-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss