Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ortivus AB

Ortivus AB

Ortivus AB
Karlsrovägen 2 D
182 53 Danderyd

Hemsida:

www.ortivus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ortivus är en leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården.

Teckningsperiod:

26 februari 2019 - 12 mars 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

9,06 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 februari 2019

Värdering:

49,83 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:11. 1 befintlig aktie berättigar till 2 teckningsrätter. 11 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har tillsammans med vissa andra investerare/aktieägare lämnat tecknings- och garantiförbindelser som säkerställer att nyemissionen blir fulltecknad.

Uppdaterat: 2019-02-25

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss