Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncology Venture A/S

Oncology Venture A/S

Oncology Venture A/S
Venlighedsvej 1
2970 Hørsholm, Danmark

Hemsida:

www.oncologyventure.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oncology Venture erbjuder ett verktyg för att utveckla genetiska signaturer från tumörer för att förutspå vilken cancerpatient har hög sannolikhet att passa en given anticancer-produkt. Oncology Venture A/S hette tidigare Medical Prognosis Institutes A/S.

Teckningsperiod:

17 april 2019 - 2 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100,6 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 april 2019

Värdering:

201,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny unit som består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit garantier och teckningsåtaganden till ett totalt belopp om cirka SEK 80 miljoner.

Teckningsoptionen kan användas under första veckan i juni 2019, september 2019, december 2019 och maj 2020. Varje 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie till 7,50 kr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss