Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB
Esplanaden 16
852 32 Sundsvall

Hemsida:

www.np3fastigheter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.

Teckningsperiod:

11 maj 2021 - 11 maj 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

222 Mkr

Teckningskurs:

31,50 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare Poularde AB, i vilket bolag styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall och Mia Bäckvall Juhlin har ägarintressen, har anmält intresse och efter beslut av styrelsen erhållit tilldelning enligt samma principer som tillämpats för tilldelning till de övriga professionella och institutionella investerarna i emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss