Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nosium AB

Nosium AB

Nosium AB
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Hemsida:

/nosium.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nosium investerar i olika verksamheter, från hälsokost till fastigheter. Nosium AB hette tidigare Scandinavian Health Innovations AB. Scandinavian Health Innovations AB hette tidigare Dr Sannas AB.

Teckningsperiod:

10 mars 2023 - 10 mars 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

7,79 Mkr

Teckningskurs:

2,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

76,3 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till Simon Diaz.

Post:

Övrigt:

NOSIUM förvärvar aktier motsvarande 51,2 procent av kapitalet och rösterna i Diaz Agency Group AB av dess grundare Simon Diaz. Betalning sker genom emittering av 3 800 000 B-aktier till ett värde av 2,05 SEK styck i NOSIUM AB (publ). Den totala köpeskillingen uppgår således till 7 790 000 SEK vilket värderar NOSIUM före transaktionen till cirka 76,3 MSEK och Diaz till cirka 15,3 MSEK.

I förvärvsavtalet es säljaren möjlighet till en tilläggsköpeskilling om maximalt 2 000 000 B-aktier givet att Bolaget uppnår uppsatta mål.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss