Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Whisky Capital AB

Nordic Whisky Capital AB

Nordic Whisky Capital AB
S:t Eriksgatan 58
112 34 Stockholm

Hemsida:

nordicwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera i whiskyrelaterade företag, eller andra whiskyrelaterade tillgångar, i Sverige och övriga Norden eller med kopplingar till Norden.

Teckningsperiod:

8 november 2017 - 22 november 2017

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 november 2017

Värdering:

48 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare i bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett serie, en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) B-aktie.

Post:

Övrigt:

Nordic Whisky Capital ska lista sina aktier på Alternativa.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss