Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter AB
Ringvägen 38
331 32 Värnamo

Hemsida:

www.nivika.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö.

Teckningsperiod:

23 november 2021 - 1 december 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 000 Mkr + 150 Mkr

Teckningskurs:

85,50 kr

Likviddag:

7 december 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

3 825 Mkr pre-money

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

Övrigt:

Nivika Fastigheter noteras på Nasdaq Stockholm under första halvan av december 2021. Teckningsperioden har i skrivande stund ännu inte kommunicerats, 22-30 november är bara dummy-datum.

Tredje AP-fonden (AP3), Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB har åtagit sig att förvärva B-aktier i i noteringserbjudandet till ett belopp om cirka 600 Mkr.

Uppdatering: Nivika Fastigheter börsnoteras den 3 december 2021. Teckningsperioden för noteringsemissionen är 23 november - 1 december 2021.

Uppdaterat: 2021-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss