Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby

Hemsida:

investor.nicoccino.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nicoccinos patentskyddade produkt Nicoccino är en innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Syftet med Nicoccino är att erbjuda vuxna rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Nicoccino Holding AB hette tidigare Reredef AB.

Teckningsperiod:

25 maj 2023 - 25 maj 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,9 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

41,82 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till TillCe AB.

Post:

Övrigt:

"Thomas Eriksson, upphovsmannen till tobaksfria nikotinportioner, går in som storägare i Nicoccino genom sitt bolag TillCe AB. Thomas utvecklade under slutet av 00-talet en teknologi för tillverkning av nikotinportioner och fick det patenterat 2012. 2016 sålde han sin del av patentet till Swedish Match som lanserade nikotinportioner under varumärket ZYN med patentet som bas. Thomas står även bakom ytterligare patent och IP-rättigheter som dels lanserats i USA via ett licensavtal med SESH Inc., dels lanserats på ett flertal marknader i Europa via ett licensavtal med ett större internationellt tobaksbolag."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss