Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby

Hemsida:

investor.nicoccino.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nicoccinos patentskyddade produkt Nicoccino är en innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Syftet med Nicoccino är att erbjuda vuxna rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Nicoccino Holding AB hette tidigare Reredef AB.

Teckningsperiod:

24 april 2015 - 8 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till en grupp investerare i vilken det ingår både nya och gamla aktieägare.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna riktade emission gör företaget även en företrädesemission på 22,7 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss