Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i News 55 AB

News 55 AB

News 55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm

Hemsida:

www.news55.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Teckningsperiod:

31 mars 2022 - 31 mars 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

2,05 Mkr

Teckningskurs:

4,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Story Medias helägda investeringsbolag VOW Adventures AB (100 000 aktier), Lars Thagesson genom Trenäs Förvaltning AB (200 000 aktier) och Mats Björe (200 000 aktier).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss