Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i News 55 AB

News 55 AB

News 55 AB
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm

Hemsida:

www.news55.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Teckningsperiod:

16 september 2019 - 14 oktober 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

2,59 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 september 2019

Värdering:

7,5 Mkr pre-money (efter den riktade emissionen).

Villkor:

Företrädesrätt 3:8. För varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Strax innan denna företrädesemission görs en riktad emission på 0,6 Mkr.

Uppdatering: News55 förlänger teckningstiden till den 14 oktober 2019.

Uppdaterat: 2019-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss