Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.neurovive.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Teckningsperiod:

18 april 2012 - 4 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

64,8 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 april 2012

Värdering:

Pre-money 194,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 3 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande totalt cirka 54,9 Mkr. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 april till 30 april 2012.

Uppdaterat: 2012-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss