Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Netmore Group AB

Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Teckningsperiod:

28 september 2021 - 28 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

70 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

474,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB, 50 % vardera.

Post:

Övrigt:

Priset per aktie motsvarar en premie om 42 procent jämfört med stängningskursen den 27:e september 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss