Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Neobo Fastigheter AB

Neobo Fastigheter AB

Neobo Fastigheter AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

/neobo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar bostadsfastigheter över hela Sverige. Neobo Fastigheter AB hette tidigare Amasten Fastighets AB. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

30 september 2008 - 13 oktober 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

393,3 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2008

Värdering:

393,3 Mkr pre-money och 786,6 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

100 procent av nyemissionen bedöms vara säkerställd genom åtaganden från befintliga ägare samt genom emissionsgarantier. Handel med teckningsrätter äger rum mellan 30 september och 8 oktober 2008.

Uppdaterat: 2008-09-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss