Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Neobo Fastigheter AB

Neobo Fastigheter AB

Neobo Fastigheter AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

/neobo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar bostadsfastigheter över hela Sverige. Neobo Fastigheter AB hette tidigare Amasten Fastighets AB. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

2 juni 2014 - 13 juni 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

170 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 2000 aktier.

Övrigt:

Amasten Holding gör samtidigt även en emission av preferensaktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss